Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

 Право на щорічну основну відпустку

         #консультація БПД

 Право на щорічну основну відпустку

Право кожного працівника на відпустку гарантується законодавством України. Зокрема, якщо особа перебуває у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності чи працює за трудовим договором  вона має право на щорічну (основну та додаткову) відпустку із збереженням на її період місця роботи (посади) та заробітної плати.(ст. 74 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

Детальніше про право на щорічну основну відпустку та порядок її надання розповідає фахівчиня відділу «Галицьке бюро правової допомоги» Ольга Гелемей.

Працюючій людині щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.( ст.  6 Закону України «Про відпустки»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96%D0%B2%D1%80#Text).При цьому, святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічної відпустки не враховуються. У працівника виникає  право на щорічну відпустку повної тривалості у перший рік роботи тільки після закінчення 6 місяців його безперервної праці на підприємстві.

Якщо працівникові щорічна відпустка надається до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи, то її тривалість визначається пропорційно відпрацьованому часу. Відпустки за другий та наступні роки роботи уже можуть бути надані особі в будь-який час робочого року.

Для визначення черговості надання відпусток працівникам складається графік, який затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Власник або уповноважений ним орган  веде облік відпусток, що надаються працівникам.

Є випадки коли щорічна основна відпустка надається працівникові за його бажанням у зручний для нього час (ст.10 Закону України «Про відпустки» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text):

– особам віком до 18 років, особам з інвалідністю, жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або ж дитину з інвалідністю, одинокій матері (батьку), які виховують дитину самостійно, опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які мають на вихованні одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків, дружинам (чоловікам) військовослужбовців, ветеранам праці та особам, що мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам війни, а також особам, на яких поширюється дія  Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, батькам – вихователям ДБСТ та в інших випадках, визначених законодавством, колективним чи трудовим договором.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом 2 років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. На прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Роботодавець може відкликати працівника із щорічної основної відпустки, за його згодою і лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства та в інших випадках, передбачених законодавством.

Нагадуємо, що для отримання правових консультацій Ви можете звернутися до відділу «Галицьке бюро правової допомоги», що знаходиться за адресою:

 м. Галич, площа Волі, 1, кб. 8.

 тел. (03431) 2-10-50, (067) 981-92-90.

 

ПОДІЛИТИСЬ: