Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ 

від 20.01.2022року

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Більшівцівська селищна рада Івано-Франківської області Івано-Франківського району

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад Більшівцівської селищної ради

 ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ:

1) на заміщення вакантної посади начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та проектної роботи Більшівцівської селищної ради:

– повна вища освіта за спеціальністю «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста,магістра;

– знання чинного законодавства України, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування;

– вільне володіння державною мовою;

– володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

– вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

– стаж роботи за фахом, або в органах місцевого самоврядування чи державній службі не менше 2 років.

2) на заміщення вакантної посади головного спеціаліста економічного розвитку, інвестицій та проектної роботи Більшівцівської селищної ради:

– повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр,спеціаліст, магістр;

– знання чинного законодавства України, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування;

– вільне володіння державною мовою;

– володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

– вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

– стаж роботи за фахом, або в органах місцевого самоврядування чи державній службі не менше 1 року.

3) на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та просторового планування Більшівцівської селищної ради:

– повна вища освіта за спеціальністю «Архітектура та містобудування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста,магістра;

– знання чинного законодавства України, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування;

– вільне володіння державною мовою;

– володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

– вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

– стаж роботи за фахом, або в органах місцевого самоврядування чи державній службі не менше 1 року.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

–  визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

– у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених законами.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Більшівцівської селищної ради такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) копію паспорта;

6) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

7)декларація  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс за адресою: вул. Майдан Вічевий,1, смт.Більшівці, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77146.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці та  з інших питань надається у Більшівцівській селищні раді за телефоном (03431)61-772 або 0689624943 та за електронною адресою: bilsrada@ukr.net.

 

 

 

Дата оголошення конкурсу Посада Загальні вимоги до кандидатів:
15.10.2021р

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення, документообігу та кадрової роботи

(1 посада);

 громадянство України, повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста;  вільне володіння  державною мовою; вміння роботи на комп’ютері; стаж служби в органах місцевого самоврядування або державної служби   не менше 3 років.
На конкурс подаються наступні документи:

 • заява  про  участь  у  конкурсі;
 • особова  картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • автобіографія;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
 • декларація  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • копія документа, який посвідчує особу;
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • ознайомлення із загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування.

Кандидати складають письмовий іспит на знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідної посади.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається Більшівцівською селищною радою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування про проведення конкурсу за адресою: Більшівцівська селищна  рада, вул. Майдан Вічевий,1. Довідкові відомості можна отримати по телефону: (03431)61772 .

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ

для екзаменаційних білетів при проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення, документообігу та кадрової роботи Більшівцівської селищної ради

 1. 1-е питання на перевірку знання Конституції України.
 2. Основні розділи Конституції України.
 3. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 4. Форма правління в Україні (стаття 5).
 5. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 6. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 7. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 8. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 9. Державні символи України (стаття 20).
 10. Конституційне право на працю (стаття 43).
 11. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 12. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 13. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 14. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).
 15. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 16. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

 ІІ. 2-ге питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

 1.  Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1, 2, 3).
  2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
  3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
  4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
  5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
  6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
  7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
  8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
  9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
  10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
  11. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
  12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
  13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
  14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
  15. . Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 

 

III. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).
 23. 4-те питання на перевірку знання Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».
 24. Поняття місцевого самоврядування (ст.2).
 25. Основні принципи місцевого самоврядування (ст.4)
 26. Територіальні громади (ст.6)
 27. Виконавчі органи ради (ст.11,54)
 28. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей (ст.22)
 29. Повноваження виконавчого комітету у сфері діяльності посади на яку оголошено конкурс (ст.27-41)
 30. Порядок формування рад (ст.45)
 31. Постійні комісії ради(ст.47)
 32. Депутат ради(ст.49)
 33. Повноваження виконавчого комітету міської ради (ст.52)
 34. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядуваня (ст.59)
 35. Місцеві бюджети (ст.61)
 36. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.73)
 37. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами (ст.75)
 38. 5-те питання для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, що передбачають спеціальні знання.
 1. Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян.
 2. Регуляторна діяльність органів місцевого самоврядування.
 3. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та  господарського)
 4. Надання житлових приміщень: види житлових приміщень,  порядок надання.
 5. Адміністративна комісія  при виконавчому комітеті  міської ради: повноваження, склад, діяльність.
 6. Представництво  в судовому процесі.
 7. Органи опіки та піклування:  повноваження, склад.
 8. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії.
 9. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121 Земельного Кодексу України).
 10. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.
 11.  Пред’явлення позову,форма і зміст позовної заяви.
 12.  Визначення та обчислення строків.
 13.  Порядок укладення договорів оренди майна комунальної власності.
 14. Договір оренди землі (ст.13-19 Закону України «Про оренду землі).
 15.  Укладення, зміна і розірвання договорів.