Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

У січні–грудні 2020р. підприємствами та організаціями області освоєно 5408,8 млн.грн капітальних інвестицій

Головне управління статистики інформує. У січні–грудні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5408,8 млн.грн капітальних інвестицій, що на 45,3% менше від обсягу відповідного періоду 2019р. Серед регіонів України за обсягом освоєння  капітальних інвестицій та індексом Івано-Франківщина  посіла 20 місце.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 3953,9 грн., що відповідає 21 місцю серед регіонів держави.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 51,3% загального обсягу. Частка інвестицій, профінансованих з державного та місцевих бюджетів, становила  26,2%,  коштів населення на будівництво житла  – 16,3%.

Основну частку капітальних інвестицій (97,1% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, зокрема у інженерні споруди спрямовано  23,6% усіх вкладень, на придбання машин, обладнання, інвентарю – 23,2%, у будівлі житлові – 20,1%, будівлі нежитлові – 16%, на придбання транспортних засобів – 10,6%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 2,9%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій спрямовано у розвиток підприємств промислової діяльності (35,4% загального обсягу капітальних інвестицій або 1914,1 млн.грн), зокрема у підприємства переробної промисловості (22,9% загальнообласного обсягу) та підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10%). В обсязі капітальних інвестицій у переробну промисловість значну частку (72,8% загального обсягу) освоєно підприємствами з виробництва гумових  і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, вироблення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності.

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (21% загальнообласного обсягу), підприємствами  будівельної  діяльності (18,3%), підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (7,3%), організаціями, що здійснюють операції з нерухомим майном (5,4%).

На будівництві житла у січні–грудні 2020р. освоєно  1088,5 млн.грн,             що у 2 рази менше порівняно з січнем–груднем 2019 року. Населенням  у будівництво житла  інвестовано 80,8% цих коштів.

ПОДІЛИТИСЬ: