Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2021 РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2021р. становила 1357,2 тис. осіб, з них  604,1 тис. проживали  у міській місцевості, 753,1 тис. – у сільській. Упродовж січня–квітня 2021р. кількість жителів зменшилась на 3941 особу. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 4281 особу, водночас зафіксовано міграційний приріст населення  на 340 осіб.

Кількість  живонароджених у січні–квітні 2021р. становила 3408 осіб, померлих – 7689 осіб проти 3587 та 6050 осіб відповідно у січні–квітні 2020р.

.

Доходи населення

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–травні 2021р. становила  184,4 тис. осіб.

У січні–травні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників становив 11283 грн, що на 25,7% більше, ніж  у січні–травні 2020р.

Найвищий рівень заробітної плати в області спостерігався у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального  страхування, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері транспорту, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, сільському господарстві, добувній промисловості і розробленні кар’єрів, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 30,8% – у 1,5 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві, сфері операцій з нерухомим майном, металургійному виробництві; виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (не перевищували 65% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати по області у січні–травні 2021р. порівняно з аналогічним періодом 2020р. становив 115,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій (юридичних осіб, активних на початок року,  з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 червня 2021р. склала 45,1 млн.грн, або 2,1% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2021р. Протягом травня 2021р. сума заборгованості збільшилась на 11,7%.

Основна частка суми боргу із виплати заробітної плати припадала на сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (46%) та промисловість (43,6%).

Станом на 1 червня 2021р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.

 

Роздрібна торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2021р. склав  12379,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 18,8% більше від обсягу січня–травня 2020р.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–травні 2021р. порівняно з січнем–травнем 2020р. становив 93,6%, у т.ч. у підприємствах – 87,8%, у господарствах населення – 97,6%.

У січні–травні 2021р.  реалізовано на забій 50 тис.т худоби  та птиці  (у живій масі), що на 5% більше порівняно з січнем–травнем 2020р., вироблено 138,7 тис.т молока (на 3,7% менше) та одержано 118 млн.шт яєць (у 2 рази менше).

За розрахунками, на 1 червня 2021р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 130,4 тис. голів (на 5%  менше, ніж на 1 червня 2020р.), у т.ч. корів – 77,1 тис. (на 3,9% менше); свиней – 320,2 тис. голів (на 1,1% менше), овець та кіз – 32,6 тис. (на 2,4% менше), птиці всіх  видів – 3949,5 тис. голів (на 18,9%  менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, у січні–травні 2021р. порівняно з січнем–травнем 2020р. знизився на 8,5%, у т.ч продукції рослинництва – на 13,2%, продукції тваринництва – на 4%.

На 1 червня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують,  та підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 73,4 тис.т зерна, що на 31,1% більше, ніж на відповідну дату попереднього року.

 

Промисловість

 

У травні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2020р. індекс промислової продукції склав відповідно 93,5% та 104,8%, за підсумками січня–травня 2021р. – 107,9%.

На підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів у січні–травні 2021р. порівняно із січнем–травнем 2020р. індекс промислової продукції становив 98%. Спостерігалося зменшення обсягів виробництва продукції у добуванні сирої нафти та природного газу на 2,2% при збільшенні у 1,5 раза у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів.

У переробній промисловості проти січня–травня 2020р. індекс промислової продукції становив 108,7%. Зростання виробництва спостерігалося у машинобудуванні у 1,5 раза, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 39,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 36,5%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 15,1%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,1%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 1,6%. Поряд із цим відбулося скорочення обсягів випуску продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 21,1%).

Підприємствами області у січні–травні 2021р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 33,8 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У січні–травні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції  підприємствами  області  склав  1120,5 млн.грн.  Індекс будівельної  продукції  порівняно  з  січнем–травнем  2020р.  становив  109,8%.

Зведення  будівель у січні–травні 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилося на 9,8%, у тому числі житлових –  на 27,8%. Водночас зведення будівель нежитлових зменшилося на 4,9%. Індекс  будівництва  інженерних  споруд  склав  109,8%.

 

Транспорт

 

У січні–травні 2021р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи  автоперевезення  транспортом  фізичних  осіб-підприємців)  перевезено     6302,4 тис.т вантажів, що на 8,9% більше, ніж у січні–травні попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 18,3 млн. пасажирів, що  на 10,9% більше, ніж у січні–травні 2020 року.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 248,1 млн.пас.км, що на 16,2% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

 

Зовнішня торгівля

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2021р. становили 378,8 млн.дол. США, імпорту – 273,2 млн.дол. США. Порівняно  з відповідним періодоцм 2020р. обсяги  експорту збільшилися у 1,6 раза, імпорту – у 1,5 раза.  Позитивне сальдо  зовнішньої  торгівлі  товарами  склало  105,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,39.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  220,3 млн.дол. США або 58,2% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився у порівнянні з січнем–квітнем 2020р. у 1,7 раза.

 

Споживчі ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  травні  2021р.  порівняно  з  попереднім  місяцем   в  області  становив  101,1%,  з  початку  року  –  105,7%,  в  Україні  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної Республіки Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях)  –  101,3%  та  106,1%  відповідно.

 

ПОДІЛИТИСЬ: