Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2021 РОКУ

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2021р. становила 1360,3 тис. осіб, з них 605,2 тис. проживали у міській місцевості, 755,1 тис. – у сільській. Упродовж січня 2021р. кількість жителів зменшилась на 803 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 876 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 73 особи.

Кількість живонароджених у січні 2021р. становила 813 осіб, померлих – 1689 осіб проти 1009 та 1596 осіб відповідно у січні 2020р.

 

Ринок  праці

 

Середньооблікова кількість штатних працівників у січні 2021р. склала 182,8 тис. осіб, що на 0,5% менше, ніж у грудні 2020р.

 

Доходи населення

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–лютому 2021р. становила 184,1 тис. осіб.

У січні–лютому 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників становив 10666 грн, що на 17,6% більше, ніж у січні–лютому 2020р.

Найвищий рівень заробітної плати в області спостерігався у сфері транспорту, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, добувній промисловості і розробленні кар’єрів, виробництві електричного устатковання, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, фінансовій та страховій діяльності, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 30,3% – у 1,6 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів та металургійному виробництві; виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (не перевищували 61,2% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати по області у січні–лютому 2021р. порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 109,5%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій (юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 березня 2021р. склала 35,5 млн.грн, або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2021р. Протягом лютого 2021р. сума заборгованості зменшилась на 1%.

Станом на 1 березня 2021р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склала 245,9 тис.грн.

Основна частка суми боргу із виплати заробітної плати припадала на промисловість (51,8%) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (36,1%).

 

 

 

 

Роздрібна торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2021р. склав 2332,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,2% більше від обсягу січня 2020р.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2021р. порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 94,2%, у т.ч. у підприємствах – 90%, у господарствах населення – 97,6%.

Під урожай 2021р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно на площі 71,6 тис.га, що на 23,9% менше, ніж під урожай 2020р.

У січні–лютому 2021р. реалізовано на забій 20 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1% більше порівняно з січнем–лютим 2020р., вироблено 35,6 тис.т молока (на 3,5% менше) та одержано 39,3 млн.шт яєць (на 42,6% менше).

За розрахунками, на 1 березня 2021р. загальна кількість  великої  рогатої худоби склала 125,6 тис. голів (на 5% менше, ніж на 1 березня 2020р), у т.ч. корів – 77,7 тис. (на 4,3% менше);  свиней – 313,3 тис. голів (на 0,1% більше),  овець та кіз – 27 тис. (на 3,2% менше), птиці всіх видів – 3844,7 тис. голів (на 21,7% менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, у січні–лютому 2021р. порівняно з січнем–лютим 2020р. знизився на 19,7%, у т.ч продукції рослинництва – на 29,6%, продукції тваринництва – на 6,3%.

На 1 березня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприє­м-      ствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 103,9 тис.т зерна, що на 6,6% більше, ніж на 1 березня 2020р.

 

Промисловість

 

У лютому 2021р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2020р. індекс промислової продукції склав відповідно 95,9% та 99,7%, за підсумками січня–лютого 2021р. – 102,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–лютим 2020р. індекс промислової продукції становив 94,8%, переробній – 109,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 101,4%.

Збільшення випуску продукції проти січня–лютого минулого року одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 28%, машинобудуванні – на 18,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 14,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,4%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 1,3%. Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів на 3,6%, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 5,2%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 17,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 23,4%,  харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 31,7%.

Підприємствами області у січні–лютому 2021р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 12,4 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У січні–лютому 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 274,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2021р. порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 82,2%.

Зведення будівель у січні–лютому 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 17,1%, у тому числі житлових – на 23,9%, нежитлових – на 9,6%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 80,8%.

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2021р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 2018,2 тис.т вантажів, що на 11,1% більше, ніж у січні–лютому попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту скористалось 8,6 млн. пасажирів, що на 29,6% менше, ніж у січні–лютому 2020р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 112,3 млн.пас.км, що на 26% менше обсягу відповідного періоду попереднього року.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні 2021р. становили 81 млн.дол. США, імпорту – 64,1 млн.дол. США. Порівняно з січнем 2020р. обсяги експорту збільшилися на 11,2%, імпорту – на 15,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16,9 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,26.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 43,8 млн.дол. США або 54,1% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився у порівнянні з січнем 2020р. на 10,6%.

 

Споживчі ціни

 

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у лютому 2021р. порівняно з попереднім місяцем як в області, так і в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) становив 101,0%, з початку року – 102,2% та 102,3% відповідно.

ПОДІЛИТИСЬ: