Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Роз’яснення про введення правового режиму воєнного стану

Роз’яснення про введення правового режиму воєнного стану

Воєнний стан є особливим правовим режимом, який вводиться за певних умов на території всієї України, або окремих її місцевостях.

Підставами для введення воєнного стану можуть бути:

збройна агресія чи загроза нападу

небезпека державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Для відвернення таких загроз відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування під час воєнного стану надаються необхідні повноваження.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан строком на ЗО діб Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Верховною Радою України (Закон України від 24 лютого 2022                                                року №2102-IX).

В умовах правового режиму воєнного стану можливе тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Вичерпний перелік таких обмежень та строк їх дії зазначається в Указі Президента України про введення воєнного стану. Такий Указ додатково затверджується Верховною Радою України.

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

Військовим командуванням в умовах правового режиму воєнного стану є:

Головнокомандувач Збройних Сил України Командувач об’єднаних сич Збройних Сил України командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України

командувачі (начальники) органів військового управління командири з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань

Військовому командуванню в умовах воєнного стану надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.

Для цього військове командування наділяється правом видавати обов’язкові до виконання накази і директиви з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 2022 року №68/2022 «Про утворення військовій адміністрацій» обласні, Київська міська державні адміністрації та голови цих адміністрацій набувають статусу відповідних військових адміністрацій та начальників цих військових адміністрацій. На базі існуючих районних державних адміністрацій утворюються відповідні районні військові адміністрації. У 24 областях України створено телеграм канали голів/начальників обласних військових адміністрацій, де можна отримати актуальну та правдиву інформацію.

Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням уповноважених органів – органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування впроваджувати заходи правового режиму воєнного стану.

Основні права уповноважених органів щодо тимчасового обмеження фізичних осіб:

У запроваджувати трудову повинність для окремих категорій працездатних осіб, які не залучені до роботи у сфері забезпечення життєдіяльності населення, оборонній сфері і не заброньовані за підприємствами, установами та організаціями.

Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 13.07.2011 року затверджено порядок запровадження трудової повинності та перелік суб’єктів,які залучено до трудової повинності в умовах воєнного стану.

До суспільно корисних робіт можуть бути залучені виключно працездатні особи віком від 16 років, які не мають обмежень за станом здоров’я до роботи в умовах воєнного стану, а саме:

безробітні та інші незайняті особи;

працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), у порядку переведення;

особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

студенти закладів вищої освіти, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

До суспільно корисних робіт забороняється залучати малолітніх дітей, дітей віком від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років, жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я.

Станом на 03 березня 2022 року масового залучення до суспільно-корисних робіт в Україні не відбувалось. Проте у багатьох українців дуже сильна волонтерська позиція.

Волонтерська допомога активно розвинена у Києві, де окремі люди забезпечують транспортування до вокзалу дітей та жінок, організовують пошук та доставку та медикаментів тим, хто              потребує. залізничні

вокзали організована доставка питної води, розгортаються польові кухні.

Волонтери ініціюють по всій Україні виготовлення маскувальних сіток для ЗСУ та «коктейлів Молотова» для територіальної оборони.

Багато українців стали донорами крові для потреб військовослужбовців в умовах ведення бойових дій.

Студентська молодь разом з викладачами закладів освіти України самоорганізувались для створення навчальних онлайн-платформ для школярів.

У запроваджувати комендантську годину

Комендантську годину у зв’язку з воєнним станом запроваджено майже по всій території України. Тривалість її відрізняється за областями, залежить від активності бойових дій та вводиться в дію начальником обласної військової адміністрації. Зокрема, етанолі на 03 березня у місті Києві комендантська година запроваджена з 20:00 до 07:00, у Харкові – з 16:00 до 06:00, в Одеській області з 19:00 до 06:00, в інших областях з мети напруженою ситуацією комендантська години триває з 22:00 до 06:00. У Закарпатській області комендантську годину не запроваджували.

У встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів

У зв’язку із загальною мобілізацію в Україні обмежено виїзд за кордон чоловіків 18-60років.

У перевіряти документи в осіб, а в разі погреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України Посадові особа органів державної влади і військові мають право перевіряти документи, оглядати , багаж, вантаж та навіть приватне майно. На організованих підрозділами територіальної оборони також запроваджена перевірка документів.

Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану затверджено Постановою Кабінету Міністрів №1456 від 23.12.2021 року.

 встановлювати заборону або обмеження щодо місця перебування чи місця проживання осіб на території дії воєнного стану

        забороняти торгівлю алкогольними напоями та речовинами,

виробленими на спиртовій основі, а також зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами

З початку введення воєнного стану в більшості регіонів України запроваджена заборона на продаж алкогольних напоїв.

 запроваджувати у разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами

        встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ  проводити евакуацію:

населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення (згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України)

Наразі, органами державної влади не організовувалась евакуація населення. Проте Укрзалізницею запущено ряд евакуаційних потягів з Києва та Харкова до більш безпечних, регіонів України, а також евакуаційні рейси для виїзду закордон: до Угорщини, Чехії, Румунії.

Основні права уповноважених органів щодо тимчасового обмеження юридичних осіб:

використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;

 видавати накази (розпорядження) про відсторонення від роботи керівників підприємств, установ та організацій без збереження заробітної плати за неналежне виконання ними обов’язків, визначених цим Законом, та накази (розпорядження) про призначення виконувачів обов’язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій на час дії правового режиму воєнного стану;

у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;

                  примусово відчужувати майно, в тому числі те, що перебуває у

приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.

Водночас, якщо попередньо не було відшкодовано вартість такого майна, надалі має бути здійснено повне відшкодування його вартості в порядку, визначеному законом.

Якщо після скасування правового режиму воєнного стану майно, що було примусово відчужене, зберіглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку. Також, колишній власник примусово відчуженого майна, може вимагати надання йому взамін іншого майна, якщо це можливо.

Основні права уповноважених органів під час дії правового режиму воєнного стану:

забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів

регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації

забороняти передачу інформації через комп’ютерні мережі.

В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України. Зокрема:

не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

громадяни України не можуть бути позбавлені громадянства і права змінити громадянство, не може бути вигнані за межі України або виданий іншій державі;

не може бути обмежено:

право на життя, право на повагу до гідності, право на свободу та особисту недоторканість;

право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування;

право на житло;

право на шлюб і рівні права та обов’язки в шлюбі і сім’ї;

право на захист прав і свобод у суді; право на звернення за захистом своїх прав;

право на відшкодування коштом держави або органів місцевого самоврядування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями органів державної влади;

право знати свої права і обов’язки; право на професійну юридичну допомогу; право не виконувати явно злочинні розпорядження або накази; право на захист і відмову свідчити або давати пояснення відносно себе, членів сім’ї або близьких родичів та інші.

ПОДІЛИТИСЬ: