Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Юридичний відділ

Адреса м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4 (адмінбудівля міської ради), 4 поверх, каб. №24
Номер телефону (03438) 46-498
e-mail  legal.bmrada@gmail.com

Структура відділу:

Начальник відділу Михайлишин Марія Ярославівна
Головний спеціаліст Пергельський Андрій Петрович
Головний спеціаліст  Мельник Іван Іванович

 

Розпорядок роботи: 

понеділок-четвер: з 8:00 год. до 17:15 год.;

п’ятниця: з 8:00 год. до 16:00 год.;

обідня перерва – з 12:00 год. до 13:00 год.;

вихідні дні: субота, неділя

Прийом громадян: щоденно з 8:00 год  до 17:15 год.


Основні завдання відділу:


1.Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах що належать до комунальної власності, у представленні інтересів органів місцевого самоврядування в судах;

2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування;

3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування що подаються на підпис керівника органу, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами та виконавчими органами ради, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5. Переглядає разом із структурними підрозділами та виконавчими органами ради нормативно- правові акти та інші документи з питань, що належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6. Разом із заінтересованими структурними підрозділами, виконавчими органами ради узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд міського голови для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

7. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування , та готує пропозиції до них;

8. Здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

9. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів або осбі що їх заміщують. У разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом ;

10. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

11. Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органу місцевого самоврядування, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

12. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами місцевого самоврядування, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

13. Подає пропозиції міському голові про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

14. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає міському голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах що належать до комунальної власності, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд міського голови щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні їх діяльності, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів; 16.Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях; 17. Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби органів місцевого самоврядування, підприємств та установ що належить до комунальної власності, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до його компетенції, а також за дорученням міського голови розглядає звернення громадян, звернення та запити депутатів місцевих рад та народних депутатів України;

18. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників органів місцевого самоврядування;

19. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органів та їх структурних підрозділів в судах та інших органах.


06.02.2020 41 Про затвердження звіту за результатами проведення  заходів у сфері  запобігання корупції за  2019 рік  переглянути

Положення про відділпереглянути

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *