Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у січні–липні 2021 року

Фінансові результати діяльності

великих та середніх підприємств та

стан взаєморозрахунків на 30 червня 2021 року

 

Головне управління статистики інформує.

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім сільськогосподарських підприємств) за І півріччя 2021р. є позитивним і становить 5102,4 млн.грн прибутку проти 3190,8 млн.грн. збитку у І півріччі 2020р. Позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування одержано підприємствами більшості видів економічної діяльності області, крім транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 71,3%, отримано 5783,9 млн.грн прибутку, що у 4,9 раза більше, ніж за І півріччя попереднього року. Основна його частина сформована у промисловості (92% від загальної суми прибутку), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (2,8%).

За промисловими видами діяльності найбільші обсяги прибутку одержано підприємствами переробної промисловості – 90,6% від загального прибутку промисловості.

За І півріччя 2021р. збитки становили 681,5 млн.грн, що у 6,4 рази менше порівняно з аналогічним періодом 2020р. Найбільше збитків допущено у промисловості (49,7% від загального обсягу збитків), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (16,9%), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (10,7%).

У промисловості найбільших збитків зазнали підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (89,1% від загальної суми збитків у промисловості), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (7,4%).

Частка збиткових підприємств у І півріччі 2021р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 13,2 в.п. і становила 28,8%. Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у сфері транспорту, складського господарства, поштовій та кур’єрській діяльності (75%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (57,1%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (42,9%).

Рівень рентабельності великих та середніх підприємств області склав: операційної діяльності – 18,4%, всієї діяльності – 15,2%.

Станом  на  30 червня  2021 року  зафіксовано  33,5 млрд.грн  дебіторської  та 16,8 млрд.грн кредиторської заборгованості великих та середніх підприємств області, які підлягали обстеженню.

За видами економічної діяльності основна частина заборгованості припадала на підприємства промисловості – 69,7% дебіторської та 60,4% кредиторської, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 14,7% та 12,8%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 11,9% та 16,8% відповідно. У структурі дебіторської заборгованості 24,2% займають неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 68,9% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

 

 

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у січні–липні 2021 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–липні 2021р. індекс промислової продукції в області склав 107,1% (в Україні – 101,8%), що відповідає 9 місцю серед регіонів держави. У липні 2021р. проти попереднього місяця п.р. індекс промислової продукції становив 105,4%, проти липня 2020р. – 104,4%.

На підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів у січні–липні 2021р. порівняно із січнем–липнем 2020р. індекс промислової продукції становив 99,7%. Зменшення обсягів виробництва продукції спостерігалося у добуванні сирої нафти та природного газу на 0,5% при збільшенні у 1,5 раза у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів.

У переробній промисловості за січень–липень 2021р. індекс промислової продукції становив 104,1%. Збільшення виробництва промислової продукції одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 40,3%), машинобудуванні (на 29%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 19,3%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 8,8%). Водночас у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів випуск продукції скоротився на 0,5%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 3,7%, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 23,9%.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 124,6%, у т.ч. з виробництва, передачі та розподілення електроенергії – 126,5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

ПОДІЛИТИСЬ: