Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області у 2021 році

Відповідно Порядку використання коштів обласного бюджету на
виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу та сільських територій Івано-Франківської області у 2021 році для
підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації в
період з 1 травня по 1 червня поточного року розпочинає перший тур прийому
документів за такими напрямами:

 • фінансова підтримка новостворених сільськогосподарських
  обслуговуючих кооперативів шляхом часткового відшкодування вартості
  придбаної нової сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного
  виробництва (далі – техніка та обладнання);
 • часткове відшкодування новоствореним фермерським господарствам
  сімейного типу вартості придбаної великої рогатої худоби, овець та кіз
  (далі – тварин), техніки та обладнання;
 • часткове відшкодування фермерським господарствам вартості

придбаних тварин.

Заявки та документи приймаються в департаменті агропромислового
розвитку облдержадміністрації секретарем комісії за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 712 з 800 до 1715 год.

Телефони для довідок: (0342) 55-22-09, 55-19-07, 55-21-63

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту агропромислового
розвитку Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
від 12.03.2021 № 8
Зареєстровано в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України
24.03.2021 за № 19/140
Опубліковано в газеті “Галичина”
01.04.2021 № 13 (5571)
Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області у 2021 році для підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету (далі ‒ бюджетні кошти) на виконання заходів “Фінансова підтримка новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів”, “Часткове відшкодування новоствореним фермерським господарствам сімейного типу вартості придбаної техніки та обладнання, великої рогатої худоби, овець та кіз” та “Часткове відшкодування фермерським господарствам вартості придбаної великої рогатої худоби, овець та кіз” Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області у 2021 році, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25 вересня 2020 року №1569-37/2020, які спрямовуються для підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області.
2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі ‒ Департамент агропромислового розвитку).
Одержувачами бюджетних коштів є фермерські господарства та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
Кошти перераховуються департаментом фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації головному розпоряднику коштів згідно з помісячним розписом у межах бюджетних призначень, установлених кошторисом.
3. Бюджетні кошти не надаються фермерським господарства та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам: стосовно яких порушено справу про банкрутство; яких в установленому порядку визнано банкрутами; які перебувають на стадії ліквідації; які мають прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС; щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
4. Бюджетні кошти спрямовуються на безповоротній основі одержувачам за такими напрямами: 1) фінансова підтримка новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом часткового відшкодування вартості придбаної нової сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (далі ‒ техніка та обладнання); 2) часткове відшкодування новоствореним фермерським господарствам сімейного типу вартості придбаної великої рогатої худоби, овець та кіз (далі ‒ тварин), техніки та обладнання;
3) часткове відшкодування фермерським господарствам вартості придбаної великої рогатої худоби, овець та кіз.
5. Часткове відшкодування вартості тварин, техніки та обладнання здійснюється одержувачам за закуплені ними телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, вівцематки, барани, ярки, кози, техніку та обладнання в період з 1 січня до 1 вересня 2021 року в розмірі до 50 відсотків вартості (без податку на додану вартість), але не більш як:
за закуплену новоствореними (до трьох років після державної реєстрації) сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами нову техніку та обладнання – 100 000 гривень;
за закуплену новоствореними (до трьох років після державної реєстрації) сімейними фермерськими господарствами нову техніку та обладнання – 70 000 гривень;
за закуплені фермерськими господарствами телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності – 20 000 гривень за одну голову;
за закуплені фермерськими господарствами вівцематки, барани, ярки та кози – 5 000 гривень за одну голову.
6. Для надання бюджетних коштів на часткове відшкодування вартості придбаних тварин, техніки та обладнання наказом Департаменту агропромислового розвитку утворюється обласна комісія з використання
коштів обласного бюджету на підтримку фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (далі ‒ комісія) та затверджується її склад.
7. До складу комісії входять представники Департаменту агропромислового розвитку, голова постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (за згодою), представник Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою), представники підприємств та громадських організацій системи агропромислового комплексу (за згодою).
8. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов’язки між членами комісії та проводить засідання. Головою комісії є директор Департаменту агропромислового розвитку. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови.
9. Підготовка матеріалів до розгляду комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря комісії.
10. Засідання комісії проводиться протягом п’яти днів після закінчення прийому документів, а далі ‒ по потребі.
11. Члени комісії мають право:
ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;
заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, що розглядаються та заносяться до протоколу;
брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.
12. Після погодження календарного плану заходів на відповідний рік Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області у 2021 році, Департамент агропромислового розвитку оприлюднює в засобах масової інформації Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області у 2021 році для підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (далі – Порядок).
13. Комісія розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до них з 1 травня по 1 червня та з 1 серпня по 1 вересня 2021 року.
14. Документи реєструються секретарем комісії у Журналі обліку (додаток 2) в день їх надходження.
Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються заявнику протягом п’яти робочих днів з дня їх подання із зазначенням причин повернення.
Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
15. Рішення комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
16. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згідний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.
17. Комісія Департаменту агропромислового розвитку на підставі поданих документів до 10 червня та до 10 вересня 2021 року визначає обсяги пропорційно нарахованим сумам часткової компенсації в межах відкритих бюджетних асигнувань для кожного суб’єкта господарювання і приймає рішення про включення їх до Реєстру фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яким нараховано часткове відшкодування вартості придбаних тварин, техніки та обладнання.
18. На підставі рішення комісії Департамент агропромислового розвитку формує Реєстр фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яким нараховано часткове відшкодування вартості придбаних тварин, техніки та обладнання і затверджує розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання та спрямовує бюджетні кошти на їх рахунки, відкриті в банках в установленому законодавством порядку (додаток 3).
19. Для отримання часткового відшкодування вартості придбаної техніки та обладнання новостворені сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи подають комісії Департаменту агропромислового розвитку:
заявку за встановленою формою (додаток 1); довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС; інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отриману не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня її подання; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; засвідчені підписом голови кооперативу копії: статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заяви; платіжного документа про сплату 100 відсотків вартості техніки та/або обладнання і податку на додану вартість; видаткових накладних; договору купівлі-продажу техніки та/або обладнання; акту приймання-передачі техніки та/або обладнання;
письмове зобов’язання повернути до обласного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання, а також у разі відчуження або передачу в оренду техніки та обладнання протягом п’яти наступних років.
20. Для отримання часткового відшкодування вартості придбаної великої рогатої худоби, овець та кіз фермерські господарства подають комісії Департаменту агропромислового розвитку:
заявку за встановленою формою (додаток 1); довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС; інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отриману не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня її подання; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
витяг з Єдиного державного реєстру тварин на момент подання документів; засвідчені підписом керівника фермерського господарства копії: статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”);
звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня 2021 року (крім створених у 2021 році) та на останню звітну дату на момент подання документів; платіжного документа про сплату 100 відсотків вартості тварин і податку на додану вартість; видаткових накладних; договору купівлі – продажу тварин; акта приймання – передачі тварин;
письмове зобов’язання повернути до обласного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання, а також зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років.
21. У разі вибуття із стада станом на 1 січня наступного року окремих закуплених тварин, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до обласного бюджету повертаються бюджетні кошти, одержані як часткова компенсація вартості закуплених тварин.
22. Для отримання часткового відшкодування вартості придбаної техніки та обладнання новостворені фермерські господарства сімейного типу подають комісії Департаменту агропромислового розвитку:
заявку за встановленою формою (додаток 1); довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС; інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отриману не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня її подання; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; засвідчені підписом керівника фермерського господарства копії: договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”);
звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня (крім створених у 2021 році) та на останню звітну дату на момент подання документів; платіжного документа про сплату 100 відсотків вартості техніки та/або обладнання і податку на додану вартість; видаткових накладних; договору купівлі-продажу техніки та/або обладнання; акту приймання-передачі техніки та/або обладнання; письмове зобов’язання повернути до обласного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання, а також у разі відчуження або передачу в оренду техніки та обладнання протягом п’яти наступних років.
23. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання чи нецільового використання бюджетних коштів припиняється надання часткового відшкодування протягом поточного та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що одержані, повертаються до обласного бюджету.
24. Одержувач несе відповідальність за достовірність поданих документів в установленому законодавством порядку.
25. Протягом року одержувач може скористатися одним із напрямків, визначених у пункті 4 цього Порядку.
26. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування обласного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.
27. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

ПОДІЛИТИСЬ: