Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛИЩА БІЛЬШІВЦІ БІЛЬШІВЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Мета та завдання розроблення генерального плану

 

Обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території селища Більшівці, необхідність розвитку селища, використання його природних ресурсів в інтересах територіальної громади, виникнення потреби у зміні видів функціонального використання (призначення) окремих територій селища Більшівці, зокрема, необхідність визначення в межах смт. Більшівці території та об’єктів, що забезпечуватимуть державні, громадські та приватні інтереси, включення в межі селища додаткових територій.

Строк розрахункового етапу генерального плану 15-20 років.

В складі генерального плану розробляється план зонування території (зонінг) та окремий розділ генерального плану «Охорона навколишнього природного середовища», що є Звітом про стратегічну екологічну оцінку.

 

Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення.

Замовник –                  Більшівцівська селищна рада.

Розробник –                 ТОВ «ПРО ЗЕМ», м. Івано-Франківськ, вул. Довга 20 В.

Підстава розроблення –  Рішення Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Галицького району Івано-Франківської області «Про надання дозволу на виготовлення генерального плану та плану зонування території селища Більшівці» від 27 червня 2019 року.                                                

Інформація про місце і строки ознайомлення: з проектом  ГП можна ознайомитися з 28.10.2021 р. за адресою: 77146, смт.Більшівці, Майдан Вічевий,1.

Строк подання пропозицій : до 27.11.2021

Строк розгляду пропозицій (зауважень): 30 днів

Пропозиції надані після встановленого строку не розглядаються

Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом, повинні містити обґрунтування відповідно до вимог законодавства, будівельних норм,  державних стандартів і правил.

                                                                                                             ДОДАТОК

                                                                                              

ПРОПОЗИЦІЯ (ЗАУВАЖЕННЯ)

до __________________________________________________________________ (назва містобудівної документації) ____________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові), громадянина або реквізити організації що

проживає за адресою: _________________________________________________ ____________________________________________________________________. телефон ____________________, електронна пошта _______________________.

Пропозиція

 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Обґрунтування

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

 

Підпис ______________________ «___»__________________20___р.

 

 

Оголошення

Згідно  рішення конкурсної комісії , яка  відбулася  05.07.2021 року  з проведення конкурсу на посаду керівника Жалиборівської гімназії, Загірської гімназії, Дитятинської  гімназії до  конкурсу допускаються :

Бережна  Олександра Броніславівна

Білас  Богдан  Богданович

Гой  Оксана  Степанівна

Сидорик Олександра  Василівна

Відділ освіти,охорони здоров’я,культури,туризму та зовнішніх зв’язків Більшівцівської селищної ради оголошує конкурс:

 • на посаду директора  Жалиборівської гімназії Більшівцівської селищної ради, яка знаходиться за адресою: 77126, Івано-Франківська область, с.Жалибори, вул. Івана-Франка, буд.47 ;
 • на посаду директора  Загірської гімназії Більшівцівської селищної ради , яка знаходиться за адресою: 77143, Івано-Франківська область, с. Загір’я-Кукільницьке, вул. Шевченка;
 • на посаду директора Дитятинської гімназії Більшівцівської селищної ради , яка знаходиться за  адресою: 77140,  Івано-Франківська область,   с. Дитятин, вул. Центральна, буд.12;

Умови оплати праці: посадовий оклад директора закладу відповідає 14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Передбачаються доплати та надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші заохочувані і компенсаційні виплати згідно чинного Законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

– посаду керівника закладу загальної середньої освіти Більшівцівської селищної ради може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

-заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-копія паспорта громадянина України;

-копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

-копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

-довідка про відсутність судимості;

-довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі.

–  перспективний план розвитку закладу, вимоги до оформлення якого надаються Департаментом освіти та науки;

–  інші документи, які підтверджуватимуть професійні та моральні якості.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється у два етапи за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, та перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Документи подаються особисто (або уповноваженою особою згідно з довіреністю) претендентами до конкурсної комісії на адресу: вул. Майдан Вічевий,1, смт.Більшівці,Івано-Франківська обл. (Відділ освіти,охорони здоров’я, культури, туризму та зовнішніх зв’язків Більшівцівської селищної ради).

Термін подання документів – 30 днів з дня оприлюднення оголошення.

Дата і місце проведення конкурсу буде повідомлено претендентам додатково після прийняття відповідного рішення конкурсної комісії. Контактна особа –– Крупа Лідія Федорівна – начальник відділу освіти,культури,туризму та зовнішніх зв’язків Більшівцівської селищної ради,   моб.0974062697

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Більшівцівської селищної ради

від 27.05.2021 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської області

 Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської області (далі – Більшівцівська селищна рада).

 1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти),організаторські здібності,стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

3.Керівник комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу,що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс,затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

4.Конкурс складається з таких етапів:

 • Прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
 • Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 • прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти,його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 • проведення конкурсного  відбору;
 • визначення переможця  конкурсу;
 • оприлюднення результатів  конкурсу.
 1. Розпорядження про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти приймає Більшівцівська селищна рада або уповноважений нею орган (посадова особа) (далі-засновник):
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору,укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору,укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким,що не відбувся.
 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Більшівцівської селищної ради та веб- сайті закладу загальної середньої освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття розпорядження  про проведення конкурсу та має містити:

 

 • найменування і місце знаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору,його складові та тривалість;
 • прізвище та ім’я,номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація,що не суперечить чинному законодавству.

 1. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:
 • засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
 • відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);
 • інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань,а також експертів,фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа,яка:

 • визнана в установленому законом порядку не дієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти,на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

 • брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
 • заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

 

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом,який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб- сайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності,незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії,тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

Для проведення кожного конкурсу створюється нова конкурсна комісія. При повторному оголошенні конкурсу повноваження комісії зберігаються.

Засідання комісії проводить голова,за його відсутності заступник голови.

 1. Для участі у конкурсі подають такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (додаток 1,2);
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

-документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

-копію трудової книжки чи інших документів,що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на момент їх подання;

 • довідку про відсутність судимості (на день подання документів);

-довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи,які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії (через уповноважену особу) у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом,копію якого надає особі,яка їх подає.

 1. Упродовж п’яти   робочих   днів   з   дня   завершення          строку         подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
 • перевіряє подані      документи      на      відповідність       установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про допущення/недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб,яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі- кандидати).

 

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

 • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;
 • подали не всі документи,визначені для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.
 1. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти,його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
 2. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
 • тестової перевірки знань у письмовій формі на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти,а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від14 грудня2016 року №988-р.
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти,а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
 1. Іспит складається з наступних етапів:

03.06. по 03.07.2021р. – подання претендентами документів;

05.07.2021р. – вивчення конкурсною комісією поданих документів,ознайомлення кандидатів із закладом освіти, педагогічним та батьківським колективами;

 06.07.2021р. 9.00 год. –  конкурсний відбір на перевірку знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

07.07. по 09.07. 2021р. – оголошення переможця, укладення трудового договору.

І етап

–      тестова перевірка знань -30 питань (визначені комісією відповідно до пункту 11 Положення) (додаток 3).

ІІ етап

 • письмове виконання ситуаційного завдання із           питаннями до нього (визначене комісією,однакове для всіх конкурсантів) ( додаток 4).

Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

Загальний час для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання повинен становити не більше однієї 1 год. 20 хвилин.

Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування),підручниками,навчальними посібниками, іншими матеріалами,а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу,про що складається відповідний акт,який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Секретар комісії (Секретар) перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком за формою для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі тестове завдання.

 

Варіанти тестових завдань заздалегідь пакуються в конверт та пропонуються кандидатові на його вибір,пакети відкривається в присутності членів конкурсної комісії.

Ключі   правильних    відповідей    пакуються    в   інший             конверт         та передаються членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань. Після закінчення  часу,             відведеного              на                   складення    тестування кандидат пакує в один конверт бланк  з відповідями,а у другий-заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти секретареві.

Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Виставлення Секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування та не озвучується членам конкурсної комісії.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів Секретар передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування,а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

Кожне питання тесту повинно передбачати чотири варіанти відповіді,один з яких є правильним та оцінюється в один бал.

Результат перевірки професійних компетентностей щодо вирішення ситуаційних завдань оцінюється у п’ять балів за такою системою:

5 балів– кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено високу професійна компетентність, глибокі знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали – кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено добру професійна компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали – кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;

2 бали – кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам,  які розуміють основні поняття, викладені у ситуаційному завданні, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;

 0 балів – за невірне, або відсутність відповіді.

Бали учасника заносяться до відомості  (додаток 5).

Якщо учасник конкурсу не набирає 50% (16 балів) на першому етапі конкурсу, до наступного етапу не допускається.

ІІІ етап

Публічна та відкрита презентація кандидатом перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти проходить за наступним регламентом:

 • виступ кандидата – до 20хв.;
 • запитання та обговорення–до20хв.

Оцінювання проводиться за чотирма критеріями:

 • ступінь володіння змістом презентованого перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;
 • культура мовлення й поводження в дискусії;
 • повнота й адекватність відповідей на питання;
 • продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.

Результат представлення презентації оцінюється у 5 балів за такою

системою:

5 балів – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено високу професійна компетентність, глибокі знання та уміння необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали –  кандидатам, за результатами презентації яких виявлено добру професійна компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність,  знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі,  достатньому для виконання посадових обов’язків;

2 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність,  знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал –  кандидатам,  які мають розуміння питань функціонування  закладу освіти, однак в процесі презентації не змогли показати належний рівень компетентності для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено, що професійна компетентність знання та уміння не забезпечують можливості для виконання посадових обов’язків.

Презентація проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Визначення результатів презентації здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати презентації (додаток 6).

13.Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як сума балів за тестові завдання та середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

14.Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану (додаток 7 ).

15.Кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів визнається переможцем конкурсу.

У разі коли два і більше кандидати мають однакову загальну кількість балів, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого або таємного голосування на засіданні конкурсної комісії.

 1. Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань оприлюднюються на веб -сайті засновника.
 2. Засновник зобов’язаний забезпечити відео-фіксацію та за можливості відео-трансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 1. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

 1. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

–  відсутні заяви про участь у конкурсі;

–  до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

–  жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 1. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

21.Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше, ніж два строки підряд. До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

22.Строковий трудовий договір (контракт) укладається в трьох  примірниках, що мають однакову юридичну силу, один зберігається у виконавчому комітеті селищної  ради,  другий у Керівника.

23.Спірні питання між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

24.Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з керівником комунального закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою засновника (головою відповідної ради) або керівником уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

–  порушення вимог Закону України «Про загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;

–  порушення вимог статей 30 і 31 Закону України “Про освіту”;

–  порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

–  систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом України «Про загальну середню освіту»;

–  не  усунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

25.Всі інші неврегульовані або не визначені даним Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.

 

 

Додаток 1

Конкурсній комісії                    

(найменування)

                                                ,

(прізвище,ім’я та по батькові кандидата в Р.в.)

який(яка)проживає за адресою:                                

                                 ,номер телефону                                                  

ЗАЯВА

 

Прошу   допустити  мене   до     участі   в     конкурсі  на     зайняття              посади

 

                    20    р.

 

підпис

 

Додаток 2

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 Я,                                                                                                           

(прізвище,ім’я та по батькові)

                        19    року народження,паспорт серія                                            ,виданий                                                                                                    

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” з метою ведення бази персональних даних,забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема відомостей про освіту,професію,спеціальність та кваліфікацію,науковий ступінь,вчене звання,підвищення кваліфікації,паспортних даних,даних про нагороди,відомостей про декларування доходів,зобов’язання фінансового характеру,про майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї (для державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця) ,автобіографічних даних,відомостей про трудову діяльність,особистих відомостей (вік,стать,родинний стан,склад сім’ї тощо),відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання,про перебування на військовому обліку, даних щодо стану здоров’я в межах, визначених законодавством, щодо періоду надання відпусток,щодо підтвердження права на пільги,встановлені законодавством, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків,ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки,номери телефонів),запису зображення (фото);

використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володіння персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону(стаття10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних,що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних(стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди або вимог закону (стаття16 зазначеного Закону).

Зобов’язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

                     20      р.

 

 

(підпис)

 

 

Додаток 3

Перелік питань

для перевірки знань законодавства

та нормативно-правових актів    у сфері освіти

кандидатів на посаду

керівника комунального закладу загальної середньої освіти

Більшівцівської селищної ради

 

 1. Що входить до системи освіти?
 2. Що належить до невід’ємних складників системи освіти?
 3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?
 4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?
 5. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?
 6. Що належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
 7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
 8. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?
 9. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?
 10. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
 11. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?
 12. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?
 13. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання”?
 14. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності – на веб-сайті свого засновника)?
 15. Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?
 16. Хто може бути засновником закладу освіти?

17.Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?

 1. Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?
 2. Хто затверджує статут закладу освіти”?
 3. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

21.Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

 1. Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?
 2. Хто здійснює управління закладом освіти?
 3. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 4. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?
 5. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?
 6. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?
 7. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 8. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 9. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
 10. Який м орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
 11. За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в закладі освіти?
 12. Хто є учасниками освітнього процесу?

34.У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?

 1. Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?
 2. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?
 3. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
 4. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?
 5. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
 6. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?
 7. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 8. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?
 9. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?
 10. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?
 11. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
 12. Що передбачає «розумне пристосування»?
 13. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 14. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?
 15. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?
 16. Що визначає стандарт освіти?

 

 1. II.Тестові завдання щодо перевірки знань законодавства України у сфері загальної середньої освіти,Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту.”

 

 1. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.):

а) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю три роки;

б) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна старша освіта тривалістю два роки;

в) початкова освіта тривалістю п’ять роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю два роки;

г) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю вісім років.

 

 1. В якому з описаних фрагментів змальовано компетентнісне навчання?

а) учитель пояснив дітям, як розв’язувати задачу. Потім вони розв’язали аналогічну задачу і перейшли до завдань іншого виду. Вдома діти мали зробити завдання з теми, яку вчили минулого тижня;

б) учитель запропонував дітям в групах розв’язати задачу різними способами. Потім усім класом обговорили кожний спосіб. Учитель пояснив, як ще можна було розв’язати цю задачу. Усі разом обрали найзручніший спосіб. Далі діти практикувались розв’язувати задачі цього виду на прикладах з реального життя;

в) учитель відчитав лекцію, поставив кілька запитань дітям, аби перевірити рівень запам’ятовування нового матеріалу, і пішов на наступний урок;

г) учитель запропонував дітям в групах розв’язати задачу. Потім кожна група представила свій варіант розв’язання. Учитель пояснив, як ще можна було розв’язати цю задачу. Вдома діти мали розв’язати аналогічну задачу.

 

 1. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р. вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме наскрізним вмінням?

а) вільне володіння державною мовою;

б) Інноваційність, навчання впродовж життя;

в) підприємливість та фінансова грамотність;

г) критичне та системне мислення.

 

 1. Скільки дітей може бути в одному класі школи (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.)?

а) скільки директор дозволить;

б) скільки вмістить клас;

в) не більше 30 учнів;

г) не більше 25 учнів.

 

 1. За новим законом, гімназія – це

а) школа, яка дає поглиблені знання з математичних чи гумінатарних наук;

б) школа, яка забезпечує базову освіту, тобто навчає з 5 по 9 клас;

в) школа, в якій викладання дисциплін ведеться двома мовами – державною та іноземною;

в) це те ж саме, що й нинішні гімназії, нічого  не змінюється.

 

 1. За новим законом, ліцей – це

а) школа, яка забезпечує профільну середню освіту, вчить дітей з 10 по 12 класи;

б) школа, яка вчить з 1 по 12 класи з серйозним акцентом на певних предметах;

в) школа, в якій збільшується кількість годин на вивчення англійської мови;

г) школа, яка дає поглиблені знання з природничо-математичних  наук.

 

 1. Закон України «Про освіту»( який набрав чинності 28.09.2017р.) дає багато автономії школі. Що з цього списку НЕ зможе робити керівництво школи?

а) самостійно набирати на роботу вчителів і звільняти їх;

б) розпоряджатися фінансами, у тому числі – коштами міжнародних грантів задля покращення якості освітнього процесу;

в) вирішувати (разом з педрадою), де вчителі будуть проходити підвищення своєї кваліфікації – у громадських організаціях чи інститутах підвищення кваліфікації, а також – як саме;

г) розформовувати школу і закривати її.

 

 1. Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про освіту»

а) атестація шкіл та інспекції, які проводять відділи освіти;

б) атестація вчителів;

в) контроль фінансів школи;

г) внутрішкільний контроль.

 

 1. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?

а) за умови своєчасного підвищення педпрацівниками кваліфікації контроль не проводиться;

б) Державна служба якості освіти, яка проводитиме інституційний аудит один раз на 10 років;

в) відповідні управління освіти у формі атестації навчальних закладів;

г) Міністерство освіти і науки раз на 5 років.

 

 1. У Законі України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., вводиться поняття “академічна доброчесність” і наводяться види його порушень. Що з цього списку не згадується в переліку таких порушень ?

а) вигадування фактів і даних;

б) свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання;

в) оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових;

г) усе це згадується в законі.

 

 1. Закон вводить поняття формальної, неформальної та інформальної освіти. Що таке інформальна освіта?

а) освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти та передбачає визнаних державою кваліфікацій;

б) освіта, яка здобувається за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій;

в) це синонім до самоосвіти;

г) освіта, якка завершується присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

 1. Новий закон визначає крім стандартного навчання у школі ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке сімейне (домашнє) навчання?

а) коли вся родина бере участь у навчанні дитини;

б) коли навчання відбувається в домашній атмосфері;

в) коли батьки самостійно забезпечують здобуття формальної або неформальної освіти їхніми дітьми;

г)  коли оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.

 

 1. Директора школи за Законом України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., обирають за конкурсом на 6 років (з правом обрання на ще один термін). Чия присутність не є обов’язковою для проведення такого конкурсу?

а) представника засновника школи;

б) представників педагогічного колективу навчального закладу та батьківського самоврядування школи;

в) представники громадського об’єднання директорів шкіл цієї місцевості;

г) експерти у сфері освіти .

 

 1. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та регулює кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?

а) не менше 150 годин на 5 років;

б) щорічно, загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації протягом 5 років має бути не меншою 150 академічних годин;

в) щорічно, загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації протягом 5 років має бути не більшою 150 академічних годин;

г) кількість годин та освітня програма залежить від рівня кваліфікаційної категорії педпрацівника.

 

 1. Яке місце може займати релігія в школі?

а) на прохання більшості батьків школа може обрати певну релігійну спрямованість;

б) релігійна спрямованість може бути тільки в приватних школах;

в) в школі може бути лише та релігійна спрямованість, яка є основною на території, де розміщений навчальний заклад;

г) релігійна спрямованість навчального закладу залежить від рішення педагогічної ради школи.

 

 1. Колегіальним органом управління закладом освіти є

а) орган батьківського самоврядування;

б) орган самоврядування здобувачів освіти;

в) педагогічна рада закладу;

г) орган громадського самоврядування.

 

 1. Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню освіту. Чи це означає, що тепер держава платитиме за навчання дітей у приватних школах?

а) так, держава платитиме за навчання дитини в приватній школі;

б) ні, це не передбачено законом;

в) частково, держава перераховуватиме в приватний заклад (який має відповідну ліцензію) гроші;

г) кожен випадок буде вирішуватись індивідуально.

 1. Скільки варіантів має Базовий навчальний план початкової освіти?

а) чотири;

б) шість;

в) два;

г) один.

 

 1. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ (новій українській школі)

а) переатестація;

б) ліцензування;

в) сертифікація;

г) нічого не змінеться.

 

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає поділ організації освітнього процесу на 2 цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи) із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на:

а) інтегровано-предметній основі (І цикл) та ігрових методах (ІІ цикл);

б) ігрових методах (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);

в) інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових методів (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);

г) на ігрових методах (І цикл та ІІ цикл).

 

 1. Який із варіантів не відноситься до Базового навчального плану Нової початкової освіти?

а) для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання;

б) для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини;

в) для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами;

г) для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з навчанням двох і більше іноземних мов.

 

 1. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється

а) закладом загальної середньої освіти за погодженням з органом управління освітою, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;

б) закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;

в) закладом загальної середньої освіти, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України;

г) засновником закладу освіти.

 

 1. У закладах освіти відповідно до освітньої програми

а) всі дисципліни повинні викладатись виключно державною мовою;

б) можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу;

в) можуть викладатися одна або декілька дисциплін лише двома мовами – державною мовою, та мовою відповідної національної меншини або відповідного корінного народу

г) всі варіанти правильні.

 

 1. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у державному або комунальному закладі освіти

а) у закладі освіти за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає  особа;

б) без обмежень вибору закладу освіти;

в) у будь якому закладі освіти, який не закріплений за територією обслуговування, лише за згодою відповідного управління освіти;

г) жоден з варіантів не вірний.

 

 1. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується

а) у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до закладу загальної середньої освіти утворюється в обов’язковому порядку;

б) у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до закладу загальної середньої освіти та наявності відповідної матеріально-технічної, методичної бази та відповідних педагогічних кадрів;

в) за умови, якщо заклад загальної середньої освіти має дозвіл на надання таких послуг;

г) у кожному закладі загальної середньої освіти повинні бути створені такі групи або класи навіть якщо потреби на даний момент у цьому немає.

 

 1. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються

а) центральним органом виконавчої влади;

б) керівником закладу загальної  середньої освіти;

в) засновником закладу загальної середньої освіти;

г) відповідним органом управління освіти.

 

 1. Здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становитиме три роки з

а) 1 вересня 2018 року;

б) 1 вересня 2020 року;

в) 1 вересня 2027 року;

г) здобуття профільної середньої освіти, відповідно до  Законом України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., відбуватиметься в межах дворічної старшої школи.

 

 1. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується

а) його керівником;

б) педагогічною радою закладу;

в) відповідним органом управління освіти;

г) засновником закладу загальної середньої освіти.

 

 1. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають

а) вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня;

б) загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти на відповідному рівні загальної середньої освіти;

в) форми державної атестації здобувачів освіти;

г)  усе це згадується в законі.

 

 1. Заклад загальної середньої освіти – це

а) заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері середньої освіти;

б) заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітньо-виховна діяльність у сфері середньої освіти;

б) заклад освіти, основним видом діяльності якого є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

г) заклад освіти, що є складовою освіти впродовж життя, спрямовує свою діяльність на реалізацію прав кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

 

Додаток 4

Перелік ситуаційних завдань для кандидатів на посаду

керівника комунального закладу загальної середньої освіти

Більшівцівської селищної ради

 

Ситуація1

Кінець  серпня. У кабінет директора школи приходять16 учнів10 класу (всього у класі – 29 учнів) і просять призначити класним керівником не Світлану Петрівну, а Ольгу Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи,а при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою).

 1. Якими мають бути дії директора?

 

Ситуація2

Делегація від батьків третьокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивують свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою,місцевої влади.

1.Які дії директора школи?

 

Ситуація3

Заступник директора школи,вчитель математики,не підготував вчасно важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і отримав догану за недобросовісне виконання обов’язків.У той же час стає відомо,що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня.

1.Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

 

 

Ситуація 5

До директора школи звернулися батьки учениці 9 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими учнями.

 1. Якими мають бути дії директора у такому випадку?

 

Ситуація 6

Під час проведення уроку фізичної культури травмувався учень.Визначте дії керівника з дотриманням вимог нормативних документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Ситуація7

У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржилися,що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу,який має цей план виконувати.  Цього навчального року ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний навчальний рік.

Додаток 5

Зведена відомість кількості  балів,отриманих кандидатом на посаду

керівника комунального закладу загальної середньої освіти

Більшівцівської селищної  ради

за виконання завдань І та ІІ етапів конкурсу

Прізвище, ім’я,

по батькові кандидата

Присвоєний номер Результати тестування

(кількість балів)

Середній бал за вирішення ситуаційного завдання Загальна кількість балів

 

Голова комісії                                                                                                                                                  

(підпис)                                                     (П.І.П.)

 

Секретар комісії                                                                                                                                               

(підпис)                                                                                                 (П.І.П.)

 

Члени комісії                                                               

(підпис)                                                                                               (П.І.П.)

 

(підпис)                                                    (П.І.П.)

 

 

(підпис)                                                                                 (П.І.П.)

 

(підпис)                                                                               (П.І.П.)

 

 

 

 

Додаток 6

Відомість кількості балів,отриманих кандидатом на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

 Більшівцівської селищної ради за презентацію

Перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 

Прізвище,ім’ятапобатькові Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Середній
кандидата члена члена члена члена члена члена бал
комісії комісії комісії комісії комісії комісії
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                                                                                  

(підпис)                                                      (П.І.П.)

 

Секретар комісії                                                                                                                                               

(підпис)                                                          (П.І.П.)

Члени комісії                             _____________                                                                                                

(підпис)                                                       (П.І.П.)

 

(підпис)                                                    (П.І.П.)

 

 

(підпис)                                                      (П.І.П.)

 

(підпис)                                                     (П.І.П)

 

Додаток 7

Зведена відомість кількості балів,

отриманих кандидатом на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Більшівцівської селищної ради

 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Кількість балів за результатами тестування Середній бал за результатами оцінювання вирішення ситуаційного завдання Середній бал за результатами оцінювання презентації Загальна кількість балів Рейтинг кандидата

 

Голова комісії                                                                                                                                                  

(підпис)                                                      (П.І.П.)

Секретар комісії                                                                                                                                               

(підпис)                                                          (П.І.П.)

Члени комісії        ________________________                                                                                      

(підпис)                                                       (П.І.П.)

(підпис)                                                    (П.І.П.)

 

(підпис)                                                           (П.І.П.)

(підпис)                                                           (П.І.П.)

 

УВАГА!!! Керівникам господарств.

У зв’язку з початком весняно – польових робіт з метою безпечного використання пестицидів та отрутохімікатів для людей та довкілля повідомляємо про те, що для обробки посівів:
– дозволяється використовувати препарати, зазначені у “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”;
– до роботи з пестицидами допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд з відміткою про відсутність протипоказів до роботи з пестицидами та отримали допуск на право з ними(до 15 квітня пройтимедогляди.)
-Всі працівники, при виконанні робіт з пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі медичну книжку, допуск (посвідчення), і наряд на виконання певних робіт з пестицидами і агрохімікатами.
– всі проведенні хімічні обробки фіксувати в Журналахобліку протруєного насіння та обліку застосування пестицидів на посівах, у садах, теплицях і інших об’єктах господарства. Журнал заповнюється і ведеться агрономом, бригадиром або іншою особою, яка призначена наказом керівника господарства за відповідальність безпечного застосування хімічних засобів захисту рослин.
– всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 град. С.;
– завчасно, але не менше чим за дві доби до початку
проведення кожної хімічної обробки сповіщати голів ОТГ,слещних старост ,пасічників, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів та агрохімікатів;
При цьому необхідно вказати:
1) точну дату обробки;
2) територію і культури;
3) назву препарату; діючу речовину.
4) форму і методи застосування;
5) ступінь токсичності і строки ізоляції бджіл.
Враховуючи токсичність всіх пестицидів для бджіл, обприскування сільськогосподарських культур, які є медоносами, потрібно проводити у фазу бутонізації до цвітіння.

– обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається при швидкості вітру до3м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне);
– застосування гербіцидів із поливною водою шляхом дощування
(гербігація) допускається при швидкості вітру до 4 м/с.
– у період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.
– зона санітарного розриву від населених пунктів,
тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду
за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при
вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при
штанговому і гербігації дощуванням – 300 м. При застосуванні
аерозольних генераторів регульованої дисперсності
санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в
інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах
допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших
об’єктів, що підлягають санітарному захисту.
– проведення сільськогосподарських робіт на ділянках, де
були застосовані пестициди, і допуск на них людей дозволяється
тільки після закінчення строків, що гарантують їх безпеку згідно інструкції по застосуванню. При цьому враховується (для кожного конкретного препарату) можливе надходження в зону дихання працюючих парів пестицидів або їх метаболітів, ґрунтового пилу, який містить токсичні речовини, резорбцію хімічних речовин крізь шкіру при контакті з рослинами, а також подразнюючу дію пестицидів;
– зберігати в кабінах автотранспорту, яким транспортується чи оприскується поля документацію з назвою препарату, діючою речовиною, аптечку першої долікарської допомоги, викопіровку з генерального плану з місцем розташування земельної ділянки, яка оброблятиметься та допуск на право роботи з пестицидами ;
– не допускається випас худоби та птиці, а також сінокіс
на оброблених пестицидами ділянках на протязі періоду, визначеного
“Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання
вУкраїні”
надавати інформацію з наступних питань:
– щотижнево (вівторок) надавати оперативну інформацію про хід робіт із захисту рослин де вказувати назву культури, оброблену площу ,назва препарату,норма витрати на 1га.

Інформацію прошу надавати державному фітосанітарному інспектору Шевчук О.Т на електронну адресу galic3@ukr.net, або в телефону режимі 0680395211 .

Цей лист обов’язковий для виконання з дня його отримання.
Попереджаємо про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог Закону України “Про пестициди і агрохімікати”, ДСП 8.8.1.2.001-98 «Державні санітарні правила транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 382-96 «Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів в народному господарстві України» та нанесення шкоди здоров’ю населення і довкіллю.

 

Державнийфітосанітарний інспектор Шевчук О.Т.

ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Назва товару: за кодом ДК 021:2015- (09310000-5) Електрична енергія (Електрична енергія універсальна послуга)

Місце поставки товарів: межа балансової належності електроустановок замовника (додаток 3 до тендерної документації).

Кількість: 111 150кВт./год.

Клас напруги:  2 клас напруги

Термін постачання: протягом 2021 року

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» та іншими нормативно-правовими актами.

Якість послуг електропостачальника з електропостачання повинна відповідати вимогам, визначених Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375.

ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ (електричної енергії)

Постачання електричної енергії повинно здійснюватись у відповідності до вимог «Правил роздрібного ринку електричної енергії , затверджених Постановою          НКРЕКП від  14.03.2018 № 312. Учасник повинен добросовісно виконувати свої фінансові зобов’язання перед іншими учасниками ринку електричної енергії, відповідно до «Правил ринку», затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168).

Під час постачання електричної енергії учасник повинен забезпечити реалізацію права замовника на особистий прийом відповідною службовою (посадовою) особою постачальника електричної енергії, з метою можливості оперативного вирішення проблемних питань, які можуть виникати під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, у відповідності до вимог п. 8.3.17 та п.8.3.6. «Правил роздрібного ринку електричної енергії».

Traffic Safety Notice

Road traffic safety refers to methods and measures for reducing the risk of a person using the road network being killed or seriously injured. The users of a road include pedestrians, cyclists, motorists, their passengers, and passengers of on-road public transport, mainly buses and trams. Best-practice road safety strategies focus upon the prevention of serious injury and death crashes in spite of human fallibility (which is contrasted with the old road safety paradigm of simply reducing crashes assuming road user compliance with traffic regulations). Safe road design is now about providing a road environment which ensures vehicle speeds will be within the human tolerances for serious injury and death wherever conflict points exist.

Upcoming Public Meetings

A town hall meeting is an American term given to an informal public meeting, function, or event derived from the traditional town meetings of New England. Typically open to everybody in a town community and held at the local municipal building, attendees generally present ideas, voice their opinions, ask questions of the public figures, elected officials, or political candidates at the town hall. Attendees rarely vote on an issue or propose an alternative to a situation. It is not used outside of this secular context.