Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Міграційні процеси в Івано-Франківській області у 2021 році

Головне управління статистики в Івано-Франківській області інформує. У  2021 році  на  Прикарпатті  всіма  міграційними  потоками  було  охоплено  14,5 тис. осіб, з них 68% – переміщувались в межах області, 27% – в інші регіони України, 5% – в інші держави. У розрахунку на 1000 осіб наявного населення області кількість прибулих склала 10,7 особи, кількість вибулих – 10,2 особи, міграційний приріст – 0,5 особи. 

Як  і  в  2020 році,  кількість  прибулих  на  Прикарпаття  перевищила кількість  вибулих,  внаслідок  чого  міграційний  приріст  населення  становив 758 осіб (у 2020 році – 396 осіб). Міграційний приріст в кількості 1938 осіб спостерігався в Івано-Франківському районі, в той час, як у решти районах області відбулося міграційне скорочення: Калуському – на 488 осіб, Коломийському – на 438, Верховинському – 157, Косівському – на 83 та Надвірнянському – на 14 осіб.

У межах області змінили реєстрацію місця проживання 9,9 тис. прикарпатців,   переважав   рух   населення  із   сільської   місцевості   у   міську.   За  минулий  рік  кількість  населення  у  міській  місцевості  збільшилась  на 382 особи.

З інших регіонів України прибуло 3,9 тис. осіб, вибуло – 3,3 тис. осіб. Найбільше мігрантів як прибуло так і вибуло у Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Закарпатську області та місто Київ. Значні потоки регіональних мігрантів прибули також з Хмельницької, Харківської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської, Донецької та Одеської областей.

З інших держав на територію області прибуло 667 осіб, а за межі України вибуло 485 осіб. Найчастіше з області населення виїжджало до Індії, Чехії, Німеччини, Польщі, Нігерії, США, а серед прибулих переважали мігранти з білорусі та російської федерації, Казахстану та Латвії.

Активнішими серед мігрантів, як і в попередні роки, були жінки. Вони домінували у міграційних потоках як прибуття (57,2%), так і вибуття (56,6%). За віковим цензом переважали потоки мігрантів працездатного віку, які склали майже дві третини від загальної кількості відповідно прибулих та вибулих громадян області, у віці від 0–15 років – майже по 23%, у віці старше за працездатний – по 11%.

 

 

           

ПОДІЛИТИСЬ: