Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Інвестиційне забезпечення економіки області у січні–березні 2021 року

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1556,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 47,5% більше від обсягу відповідного періоду 2020р. Серед регіонів України за індексом капітальних інвестицій  Івано-Франківщина  посіла  3 місце, за обсягом їх освоєння –                   12 місце.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 1142,6 грн,  що  відповідає 15 місцю  серед  регіонів  держави.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються  власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно                            43% загального обсягу. Питома вага кредитів банків, інших позик                            та інших джерел фінансування склала 35,9%, коштів населення на будівництво  житла – 12,4%, інвестицій, профінансованих з державного та місцевих  бюджетів, –  8,7%.

Основну частку капітальних інвестицій (98,2% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, зокрема на придбання машин, обладнання, інвентарю  спрямовано 31,3% усіх вкладень, у будівлі житлові – 25,1%, будівлі нежитлові – 20,6%, на придбання транспортних засобів – 9,1%, у інженерні споруди – 8,8%.  Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 1,8%.

У розвиток підприємств промислової діяльності спрямовано найбільшу частку капітальних інвестицій (45,1% загального обсягу капітальних інвестицій або 701,5 млн.грн), зокрема у підприємства переробної промисловості                 (37,3% загальнообласного обсягу), підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря і водопостачання, каналізації, поводження з відходами (6,8%), підприємства добувної промисловості                          і розроблення кар’єрів (1%). В обсязі капітальних інвестицій у переробну промисловість 76% загального обсягу освоєно підприємствами з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції,                         11,8% – підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

В загальнообласному обсязі четверту частину склав обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами  будівельної  діяльності. Також значними            є частки капітальних інвестицій організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном (10,9%), закладів державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (6,4%).

На будівництві житла у січні–березні 2021р. освоєно 391,2 млн.грн,             що на 1,8% менше порівняно з січнем–березнем 2020 року. Населенням                       у будівництво житла  інвестовано близько половини  цих коштів.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

ПОДІЛИТИСЬ: